Alex Jonker Installaties bv is een onafhankelijk installatiebedrijf, dat een sterk klantgerichte werkwijze heeft ontwikkeld. In dat beleid past, dat niet alleen werken uitgevoerd worden, maar dat ook daadwerkelijk wordt meegedacht met opdrachtgevers om een project zo economisch mogelijk en technisch verantwoord te realiseren. Het bedrijf is in staat om een hoge installatie- en ontwerpkwaliteit te garanderen aangezien het beschikt over een eigen ontwerp- en tekenafdeling. Installaties van het bedrijf vindt u in kantoren, gezondheidszorg, woningbouwcomplexen industriële complexen.

Klanten worden als belangrijk beschouwd, dus is het een vanzelfsprekendheid dat er goede en snelle service verleend wordt.

Alex Jonker Installaties werkt vanuit een grote flexibiliteit, zodat zij op verschillende manieren in staat is een project te begeleiden. Dit kan gebeuren als o.a. bouwteampartner of onderaannemer.

Bij Alex Jonker Installaties worden ouderwets degelijk vakmanschap gekoppeld aan de modernste technieken waardoor het bedrijf staat voor zijn uitgevoerde werkzaamheden.

Voor elk project welke in uitvoering is wordt een projectteam aangewezen welke als volgt is samengesteld:

• projectleider : zowel technisch als financieel verantwoordelijk

• uitvoerder : leidinggevende man op het werk

In eigen beheer wordt door Alex Jonker Installaties uitgevoerd:

• de montage werkzaamheden ten behoeve van warm- en koudwaterinstallaties

• de montage werkzaamheden ten behoeve van hemelwaterafvoerinstallaties zowel traditioneel als Pluvia systemen

• de montage werkzaamheden ten behoeve van sanitaire installaties

• de montage werkzaamheden ten behoeve van gasinstallaties

• de montage werkzaamheden ten behoeve van brandbeveiligingsinstallaties

• de montage werkzaamheden ten behoeve van dak- en zinkwerken

• loodgieterswerkzaamheden.

Sanitaire installaties worden op een projectmatige wijze uitgevoerd door ruim 25 medewerkers.

Naar boven